Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 september 2017

Gezocht: Voorzitter D66 Rijk van Nijmegen

Vacature Voorzitter Afdelingsbestuur D66 Rijk van Nijmegen

Overal waar in dit profiel gesproken wordt van ‘zij’ dient zowel ‘hij’ als ‘zij’ te worden gelezen.

‘700 leden, 5 gemeenten, 4 fracties, 14 raadsleden en 1 wethouder’

D66 Rijk van Nijmegen vertegenwoordigt bijna 700 leden in de gemeenten Beuningen, Berg & Dal, Heumen, Nijmegen en Wijchen en is daarmee één van de grootste D66-afdelingen van Nederland. Het afdelingsbestuur bestaat uit 7 personen, die zich vol enthousiasme inzetten om zo veel mogelijk van het sociaalliberale gedachtegoed van D66 in het Rijk van Nijmegen te realiseren.

Per 30 oktober 2017 zoekt D66 Rijk van Nijmegen voor dit Afdelingsbestuur een nieuwe voorzitter.

Profiel voorzitter

De voorzitter is vaak de verbindende schakel tussen de fractie, de vereniging, overige afdelingen en de landelijke organisatie en weet deze op de juiste wijze met elkaar te verbinden. Zij signaleert strategische kansen en uitdagingen en geeft hier een concrete invulling aan. De voorzitter is in staat om met autoriteit, gezag en visie het voorzitterschap in te vullen en daarmee bij te dragen aan het verdere succes van de afdeling. Op korte termijn maakt de voorzitter van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een succes, ook van de daaropvolgende onderhandelingen. De voorzitter gaat daarnaast voortvarend aan de slag met een nieuw strategisch plan.

De voorzitter geeft op collegiale wijze leiding aan het Afdelingsbestuur. Zij treedt op als vertegenwoordiger van de Afdeling naar buiten toe, zit de AAV en de maandelijkse BV’s voor en onderhoudt goed contact met medebestuurders, de besturen van de overige partijen in Nijmegen, de besturen van de omringende afdelingen, het regiobestuur, de grootste partijafdelingen van D66 en het landelijk bestuur. Netwerkvaardigheden, visie en besluitvaardigheid staan in de taakvervulling dan ook centraal.

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Ieder bestuurslid zet zich hiervoor in naast de eigen, functiespecifieke taken.

Functiespecifieke taken voor de voorzitter:

  • Het functioneren als ‘bindende factor’ van het bestuur;
  • Het uitzetten en bewaken van de koers en groeiambities van D66 Rijk van Nijmegen;
  • Het voorbereiden en leiden van de bestuursvergaderingen en de afdelingsvergaderingen;
  • Het zo goed mogelijk leiden van de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Functievereisten:

  • Ervaring met het aansturen van organisaties;
  • Ervaring met planning- en procesbewaking;
  • Ervaring met het voeren (politieke) onderhandelingen;
  • Ervaring met het succesvol doorvoeren van veranderingen in een organisatie;
  • Affiniteit met het politieke spectrum;

Van de voorzitter wordt regelmatige aanwezigheid verwacht bij regionale en landelijke bijeenkomsten en vergaderingen tijdens doordeweekse avonden en in het weekend. De voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 beperken de gelegenheid voor een uitgebreid inwerktraject. De nieuwe voorzitter moet, met hulp van de scheidend voorzitter en het gehele bestuur, in korte tijd het voorbereidingsproces zien te doorgronden en haar rol daarin snel leren kennen en oppakken.

Competenties

De voorzitter wordt geacht navolgende competenties te bezitten:

– Leervermogen – in korte tijd moeten vaak complexe processen eigen worden gemaakt;

– Politieke sensitiviteit – de voorzitter weet ideeën, posities en partijen te verbinden;

– Onderhandelvaardigheid – het inzetten verschillende strategieën om tot een resultaat te komen;

– Visie – de voorzitter ziet in actuele ontwikkelingen in markt en maatschappij kansen voor beleid;

– Netwerkgerichtheid – de voorzitter leg gemakkelijk contacten en onderhoud deze goed;

– Besluitvaardigheid – daadkrachtig optreden, snel tot een weloverwogen keuze komen en duidelijkheid creëren door beslissingen te nemen;

Aansturen – de voorzitter weet anderen effectief te bewegen gestelde doelen te halen.

Over het afdelingsbestuur

Alle bestuursfuncties zijn vrijwilligersfuncties die een inzet van gemiddeld 4 tot 8 uur per week vragen. Rond verkiezingsperiodes neemt deze belasting enkele maanden lang sterk toe, zoals bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen. Het afdelingsbestuur vergadert maandelijks op de laatste maandag van de maand. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten van commissies en werkgroepen, en activiteiten voor leden en/of belangstellenden waarbij bestuursleden aanwezig zijn.

De functies binnen het bestuur van D66 Rijk van Nijmegen zijn gespiegeld aan de functies binnen het landelijk bestuur van D66 en die van andere grote afdelingen. Met hen is regelmatig afstemming en contact. Als bestuurslid van een van de grote afdelingen van D66 vertegenwoordig je ook het bestuur in diverse regionale en landelijke afstemmingen met collega-bestuursleden.

Algemene informatie/procedure

Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en is eenmaal herbenoembaar. Het bestuur draagt een of meer kandidaten voor tijdens de eerstvolgende afdelingsvergadering (ALV) op 10 oktober 2017. Meer informatie over deze vacatures kan worden ingewonnen bij

– Inge Rouhof, bestuurslid ledenbinding en -werving (ledenmanager@d66rijkvannijmegen.nl of 06-38751914)

Voorafgaand aan de AAV vindt een vertrouwelijk kennismakingsgesprek plaats met voormeld bestuurslid. In dit gesprek wordt nagegaan of de verwachtingen van de kandidaat passen bij hetgeen de vacante functie biedt.

Een kandidaat dient voor benoeming in het afdelingsbestuur voldaan te hebben aan de contributieplicht alsook meer dan zes maanden lid te zijn van D66. In bijzondere gevallen kan door het afdelingsbestuur dispensatie worden verleend ten aanzien van het laatste vereiste.

Sluitingstermijn

Belangstellenden worden verzocht om uiterlijk twee weken voor aanvang van de AAV, dus vóór 27 september 2017 hun kandidatuur te mailen naar secretaris@d66rijkvannijmegen.nl, inclusief een korte motivatie, CV en foto o.v.v. ‘Kandidatuur voorzitter’. Kandidaatstellingsformulier – Voorzitter.