Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 november 2017

Vacature: Bestuurslid Opleiding en Talentontwikkeling

Overal waar in dit profiel gesproken wordt van ‘zij’ dient zowel ‘hij’ als ‘zij’ te worden gelezen.

‘700 leden, 5 gemeenten, 4 fracties, 14 raadsleden en 1 wethouder’

D66 Rijk van Nijmegen vertegenwoordigt bijna 700 leden in de gemeenten Beuningen, Berg & Dal, Heumen, Nijmegen en Wijchen en is daarmee één van de grootste D66-afdelingen van Nederland. Het afdelingsbestuur bestaat uit 7 personen, die zich vol enthousiasme inzetten om zo veel mogelijk van het sociaalliberale gedachtegoed van D66 in het Rijk van Nijmegen te realiseren.

Omdat het huidige bestuurslid Opleiding en Talentontwikkeling per 1 november 2017 voorzitter is geworden van het Afdelingsbestuur, zoekt D66 Rijk van Nijmegen per direct een nieuw bestuurslid Opleiding en Talentontwikkeling (O&T).

Profiel bestuurslid O&T

Het bestuurslid O&T is verantwoordelijk voor het opzetten, uitwerken en implementeren van het opleidingsprogramma binnen onze afdeling. Het bestuurslid O&T is daarnaast verantwoordelijk voor het scouten en ontwikkelen van talenten binnen onze afdeling.

Het bestuurslid richt zich op de verdere professionalisering en kadervorming van de partij door het aanbieden van een veelzijdig en geïntegreerd opleidingsprogramma aan de leden, (politiek) actieve leden (werkgroepen en commissies, fractievolgers), de vijf gemeenteraadsfracties en het bestuur. Het bestuurslid organiseert bijvoorbeeld diverse Minimasters en debattrainingen, maar ook ad hoc opleidingsmomenten en coaching sessies. Op deze manier draagt het bestuurslid O&T bij aan een actieve, kundige en levendige afdeling met veel betrokken leden en aan het opleiden van de afdeling en scouten van nieuw talent. Het bestuurslid O&T stelt daarnaast functieprofielen op en helpt de Politiek Secretaris bij de verdere politieke integratie van de afdeling door trainingen en opleidingen daarop af te stemmen.

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Ieder bestuurslid zet zich hiervoor in naast de eigen, functiespecifieke taken.

Functiespecifieke taken voor het bestuurslid O&T:

  • Opzetten opleidingsplan, uitwerken en uitvoeren in overleg met stakeholders;
  • Scouten van talenten voor functies binnen D66 en deze talenten proactief benaderen;
  • Leden trainingen bieden in het gedachtegoed en (politieke) vaardigheden;
  • Voor de fracties binnen Rijk van Nijmegen waar nodig opleidingen verzorgen;
  • Het opzetten van een talentontwikkelingsplan.

Functievereisten:

  • Ervaring met het organiseren van trainingen, opleidingen of (grotere) bijeenkomsten;
  • Ervaring met het opstellen van een jaarplanning en jaarbegroting;
  • In staat een netwerk te onderhouden met een diverse samenstelling;
  • Goede sociale vaardigheden en pro-actieve werkhouding;
  • Affiniteit met het politieke spectrum;

Van het bestuurslid O&T wordt regelmatige aanwezigheid verwacht bij lokale bijeenkomsten en vergaderingen tijdens doordeweekse avonden en in het weekend. De voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 beperken de gelegenheid voor een uitgebreid inwerktraject. Het nieuwe bestuurslid O&T moet, met hulp van de scheidend bestuurder en het gehele bestuur, in staat zijn de huidige organisatie van trainingen en opleidingen te ondersteunen en eventueel over te nemen. Het nieuwe bestuurslid O&T krijgt ruim de gelegenheid om voor de periode direct na de gemeenteraadsverkiezingen een eigen opleidingsprogramma op te zetten.

Competenties

Het bestuurslid O&T wordt geacht navolgende competenties te bezitten:

– Leervermogen

– Politieke sensitiviteit

– Visie

– Netwerkgerichtheid

– Besluitvaardigheid 

Over het afdelingsbestuur

Alle bestuursfuncties zijn vrijwilligersfuncties die een inzet van gemiddeld 4 tot 8 uur per week vragen. Rond verkiezingsperiodes neemt deze belasting enkele maanden lang sterk toe, zoals bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen. Het afdelingsbestuur vergadert maandelijks op de laatste maandag van de maand. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten van commissies en werkgroepen, en activiteiten voor leden en/of belangstellenden waarbij bestuursleden aanwezig zijn.

De functies binnen het bestuur van D66 Rijk van Nijmegen zijn gespiegeld aan de functies binnen het landelijk bestuur van D66 en die van andere grote afdelingen. Met hen is regelmatig afstemming en contact. Als bestuurslid van een van de grote afdelingen van D66 vertegenwoordig je ook het bestuur in diverse regionale en landelijke afstemmingen met collega-bestuursleden.

Algemene informatie/procedure

Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en is eenmaal herbenoembaar. Het bestuur draagt een of meer kandidaten voor tijdens de eerstvolgende afdelingsvergadering (ALV) op 12 december 2017. Meer informatie over deze vacatures kan worden ingewonnen bij

– Sjoerd van Gils, voorzitter en scheidend bestuurslid Opleiding en Talentontwikkeling (voorzitter@d66rijkvannijmegen.nl of 06-20835219)

– Inge Rouhof, bestuurslid ledenbinding en -werving (ledenmanager@d66rijkvannijmegen.nl of 06-38751914)

Voorafgaand aan de AAV vindt een vertrouwelijk kennismakingsgesprek plaats met voormelde bestuursleden. In dit gesprek wordt nagegaan of de verwachtingen van de kandidaat passen bij hetgeen de vacante functie biedt.

Een kandidaat dient voor benoeming in het afdelingsbestuur voldaan te hebben aan de contributieplicht alsook meer dan zes maanden lid te zijn van D66. In bijzondere gevallen kan door het afdelingsbestuur dispensatie worden verleend ten aanzien van het laatste vereiste.

Sluitingstermijn

Belangstellenden worden verzocht om uiterlijk twee weken voor aanvang van de AAV, dus uiterlijk 27 november 2017 hun kandidatuur te mailen naar uitsluitend: secretaris@d66rijkvannijmegen.nl, inclusief een korte motivatie, CV en foto o.v.v. ‘Kandidatuur bestuurslid O&T’.

Van de kandidaten wordt een kandidatenboek opgesteld dat bij de uitnodiging voor de ledenvergadering wordt meegezonden aan de leden. Tijdens de AAV ziet de AVC toe op de gesloten, schriftelijke verkiezing.