Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 april 2018

Vacatures Afdelingsbestuur D66 Rijk van Nijmegen

Overal waar in dit profiel gesproken wordt van zijdient zowelhijals zijte worden gelezen.

‘700 leden, 5 gemeenten, 5 fracties, 13 raadsleden’

D66 Rijk van Nijmegen vertegenwoordigt meer dan 700 leden in de gemeenten Beuningen, Berg & Dal, Heumen, Nijmegen en Wijchen en is daarmee één van de grootste D66-afdelingen van Nederland. Het afdelingsbestuur bestaat uit 7 personen, die zich vol enthousiasme inzetten om zo veel mogelijk van het sociaalliberale gedachtegoed van D66 in het Rijk van Nijmegen te realiseren.

Per 1 juni 2018 heeft D66 Rijk van Nijmegen voor dit Afdelingsbestuur een vacatures voor de Politiek Secretaris van het bestuur, het bestuurslid Campagne & Communicatie en de Ledenmanager. Let op: De huidige Ledenmanager is herverkiesbaar.

Hieronder vindt u per vacature het specifieke functieprofiel:

Over het afdelingsbestuur

Alle bestuursfuncties zijn vrijwilligersfuncties die een inzet van gemiddeld 4 tot 8 uur per week vragen. Rond verkiezingsperiodes neemt deze belasting enkele maanden lang sterk toe. Het afdelingsbestuur vergadert maandelijks op de eerste maandag van de maand. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten van commissies en werkgroepen, en activiteiten voor leden en/of belangstellenden waarbij bestuursleden aanwezig zijn.

De functies binnen het bestuur van D66 Rijk van Nijmegen zijn gespiegeld aan de functies binnen het landelijk bestuur van D66 en die van andere grote afdelingen. Met hen is regelmatig afstemming en contact. Als bestuurslid van een van de grote afdelingen van D66 vertegenwoordig je ook het bestuur in diverse regionale en landelijke afstemmingen met collega-bestuursleden.

Algemene informatie/procedure

Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en is eenmaal herbenoembaar. Het bestuur draagt een of meer kandidaten voor tijdens de eerstvolgende afdelingsvergadering (AAV) op 22 mei 2018. Meer informatie over deze vacatures kan worden ingewonnen bij

– Sjoerd van Gils, voorzitter (voorzitter@d66rijkvannijmegen.nl of 06-20835219 – bellen svp na 16:00 uur)
– Inge Rouhof, bestuurslid ledenbinding en -werving (ledenmanager@d66rijkvannijmegen.nl of 06-38751914

Voorafgaand aan de AAV vindt een vertrouwelijk kennismakingsgesprek plaats met voormelde bestuursleden. In dit gesprek wordt nagegaan of de verwachtingen van de kandidaat passen bij hetgeen de vacante functie biedt.

Een kandidaat dient voor benoeming in het afdelingsbestuur voldaan te hebben aan de contributieplicht alsook meer dan zes maanden lid te zijn van D66. In bijzondere gevallen kan door het afdelingsbestuur dispensatie worden verleend ten aanzien van het laatste vereiste.

Sluitingstermijn

Belangstellenden worden verzocht om uiterlijk twee weken voor aanvang van de AAV, dus vóór 8 mei 2018 hun kandidatuur te mailen naar secretaris@d66rijkvannijmegen.nl, inclusief een korte motivatie, CV en foto o.v.v. ‘Kandidatuur afdelingsbestuur’.