Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 november 2018

Gezocht: Nieuwe voorzitter D66 Rijk van Nijmegen

Vacature Voorzitter Afdelingsbestuur D66 Rijk van Nijmegen

Overal waar in dit profiel gesproken wordt van ‘zij’ dient zowel ‘hij’ als ‘zij’ te worden gelezen.

‘700 leden, 5 gemeenten, 5 fracties, 13 raadsleden en 3 wethouders’

D66 Rijk van Nijmegen vertegenwoordigt 700 leden in de gemeenten Beuningen, Berg & Dal, Heumen, Nijmegen en Wijchen en is daarmee één van de grootste D66-afdelingen van Nederland. Het afdelingsbestuur bestaat uit 7 personen.

Per 22 januari 2019 zoekt D66 Rijk van Nijmegen een nieuwe voorzitter.
Het afdelingsbestuur D66 Rijk van Nijmegen is op zoek naar geschikte kandidaten voor een functie als voorzitter van D66 Rijk van Nijmegen.

Profiel voorzitter
De voorzitter van het bestuur legt het fundament voor de verdere groeistrategie van D66 Rijk van Nijmegen. De voorzitter is vaak de verbindende schakel tussen de fractie, de vereniging, overige afdelingen en de landelijke organisatie en weet deze op de juiste wijze met elkaar te verbinden. Zij signaleert strategische kansen en uitdagingen en geeft hier een concrete invulling aan. De voorzitter is in staat om met autoriteit, gezag en visie het voorzitterschap in te vullen en daarmee bij te dragen aan het verdere succes van de afdeling.

Als voorzitter heb je affiniteit met het politieke spectrum, weet de belangen te waarderen en heb je ervaring met het voeren van complexe (politieke) processen en onderhandelingen.

De functie van voorzitter is vacant als gevolg van het vertrek van de huidige voorzitter uit het afdelingsbestuur.

De voorzitter geeft op collegiale wijze leiding aan het Afdelingsbestuur. Zij treedt op als vertegenwoordiger van de Afdeling naar buiten toe, zit de AAV en de maandelijkse bestuursvergaderingen voor en onderhoudt goed contact met medebestuurders, de besturen van de overige partijen in Nijmegen, de besturen van de omringende afdelingen, het regiobestuur, de grootste partijafdelingen van D66 en het landelijk bestuur. Netwerkvaardigheden, visie en besluitvaardigheid staan in de taakvervulling dan ook centraal.

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Ieder bestuurslid zet zich hiervoor in naast de eigen, functiespecifieke taken.

Functiespecifieke taken voor de voorzitter:

 • Het functioneren als ‘bindende factor’ van het bestuur en de 5 fracties
 • Het uitzetten en bewaken van de koers en groeiambities van D66 Rijk van Nijmegen;
 • Het voorbereiden en leiden van de bestuursvergaderingen en de afdelingsvergaderingen;
 • Het vervullen van een netwerkrol op landelijk en regionaal niveau.
 • Legt het fundament voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
 • Verbindt de afdeling, fracties, bestuurders, regio, landelijk, stad, gemeente(n), maatschappelijke ontwikkelingen, al dan niet via andere bestuursleden, met elkaar en is zich bewust van de reikwijdte en de mogelijkheden van het bestuur

Functievereisten:

 • Ervaring met het aansturen van organisaties;
 • Ervaring met planning- en procesbewaking;
 • Ervaring met het voeren (politieke) onderhandelingen;
 • Ervaring met het succesvol doorvoeren van veranderingen in een organisatie;
 • Affiniteit met het politieke spectrum;

Van de voorzitter wordt regelmatige aanwezigheid verwacht bij regionale en landelijke bijeenkomsten en vergaderingen tijdens doordeweekse avonden en in het weekend.

Competenties
De voorzitter wordt geacht navolgende competenties te bezitten:

– Leervermogen – in korte tijd moeten vaak complexe processen eigen worden gemaakt;
– Politieke sensitiviteit – de voorzitter weet ideeën, posities en partijen te verbinden;
– Onderhandelvaardigheid – het inzetten verschillende strategieën om tot een resultaat te komen;
– Visie – de voorzitter ziet in actuele ontwikkelingen in markt en maatschappij kansen voor beleid;
– Netwerkgerichtheid – de voorzitter leg gemakkelijk contacten en onderhoud deze goed;
– Besluitvaardigheid – daadkrachtig optreden, snel tot een weloverwogen keuze komen en duidelijkheid creëren door beslissingen te nemen;
Aansturen – de voorzitter weet anderen effectief te bewegen gestelde doelen te halen.

Over het afdelingsbestuur
Alle bestuursfuncties zijn vrijwilligersfuncties die een inzet van gemiddeld 4 tot 8 uur per week vragen. Rond verkiezingsperiodes neemt deze belasting enkele maanden sterk toe. Het afdelingsbestuur vergadert maandelijks op de laatste maandag van de maand. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten van commissies en werkgroepen, en activiteiten voor leden en/of belangstellenden waarbij bestuursleden aanwezig zijn.

De functies binnen het bestuur van D66 Rijk van Nijmegen zijn gespiegeld aan de functies binnen het landelijk bestuur van D66 en die van andere grote afdelingen. Met hen is regelmatig afstemming en contact. Als bestuurslid van een van de grote afdelingen van D66 vertegenwoordig je ook het bestuur in diverse regionale en landelijke afstemmingen met collega-bestuursleden.

Algemene informatie/procedure
Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en is eenmaal herbenoembaar. Het bestuur draagt een of meer kandidaten voor tijdens de eerstvolgende afdelingsvergadering (AAV) op 22 januari 2019. Momenteel worden de taken waargenomen door een interim-voorzitter. Deze zal in samenwerking met de vorige voorzitter de overdrachtsperiode begeleiden. Meer informatie over deze vacatures kan worden ingewonnen bij:

– Inge Rouhof, bestuurslid ledenbinding en -werving (ledenmanager@d66rijkvannijmegen.nl of 06-38751914)

Voorafgaand aan de AAV vindt een vertrouwelijk kennismakingsgesprek plaats met voormeld bestuurslid. In dit gesprek wordt nagegaan of de verwachtingen van de kandidaat passen bij hetgeen de vacante functie biedt.

Een kandidaat dient voor benoeming in het afdelingsbestuur voldaan te hebben aan de contributieplicht alsook meer dan zes maanden lid te zijn van D66. In bijzondere gevallen kan door het afdelingsbestuur dispensatie worden verleend ten aanzien van het laatste vereiste.

Sluitingstermijn
Belangstellenden worden verzocht om uiterlijk 1 januari 2019 hun kandidatuur te mailen naar secretaris@d66rijkvannijmegen.nl, inclusief een korte motivatie, CV en foto o.v.v. ‘Kandidatuur voorzitter’. Het kandidaatstellingformulier voorzitter vindt u hieronder.

Kandidaatstellingsformulier – Voorzitter