Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 25 januari 2020

Gezocht: Bestuurslid Campagne & Communicatie

Met ingang van 10 maart 2020 zoekt de afdeling Rijk van Nijmegen en nieuw bestuurslid Campagne & Communicatie. Deze wordt benoemd voor een periode van 3 jaar: de periode 2020 t/m 2023; in deze periode vinden de gemeenteraadsverkiezingen 2022 plaats.

Profiel bestuurslid Campagne & Communicatie

Het bestuurslid campagne & communicatie beschikt over organisatorisch talent. Het bedenken, initiëren, opzetten en goed uitvoeren van campagne-activiteiten staat bij deze functie centraal. Je hebt bij voorkeur ervaring of affiniteit met communicatie en marketing, bent creatief en hebt bestuurlijke ervaring. Het bestuurslid is de schakel in de interne en externe communicatieketen als het gaat om campagne-activiteiten. Van het bestellen van campagnematerialen, het organiseren van flyer- en canvasacties tot het opzetten en uitvoeren van een afdelings(jaar)plan voor de Permanente Campagne. Het kunnen enthousiasmeren en aansturen van leden en het onderhouden van een groot netwerk aan D66’ers in het kader van campagne staat binnen deze functie centraal.

Taken, verantwoordelijkheden, en resultaatgebieden

  • Enthousiasmeert vrijwilligers, organiseert relevantie trainingen voor hen en kan hen effectief aansturen;
  • Onderhoudt een groot netwerk binnen en buiten de afdeling;
  • Werkt samen met de fracties en communicatiemedewerkers aan campagnes
  • Denkt met de bestuursleden mee over communicatie;
  • Is verantwoordelijk voor materialen m.b.t. interne en externe communicatie: inhoud, (huis)stijl, opbouw, vorm, passend bij de doelgroep;
  • Optimaliseert de effectiviteit van de communicatie;
  • Stemt proactief af met regio, G7, landelijk bestuurslid en Landelijk Bureau bij mogelijk regionale of landelijke publiciteit en acties;

 Competenties

Het bestuurslid Campagne & Communicatie wordt geacht navolgende competenties te bezitten:

– Besluitvaardigheid – daadkrachtig optreden, snel tot een weloverwogen keuze komen en

  duidelijkheid creëren door beslissingen te nemen;

– Netwerkgerichtheid – het vermogen om mensen om zich heen te verzamelen die kennis hebben

  van campagnevoeren door politieke partijen en mensen die een uitvoerende rol in de campagne

  op zich nemen:

– Leervermogen – in korte tijd moeten vaak nieuwe werkwijzen eigen worden gemaakt;

– Politieke sensitiviteit – weet ideeën, posities en partijen te verbinden en hiermee tactvol om te

  gaan;

– Onderhandelen – het inzetten verschillende strategieën om tot een resultaat te komen   

  en om tegenstellingen te overbruggen;

 Over het afdelingsbestuur

Alle bestuursfuncties zijn vrijwilligersfuncties die een inzet van gemiddeld 4 tot 8 uur per week vragen. Rond verkiezingsperiodes neemt deze belasting enkele maandenlang sterk toe. Het afdelingsbestuur vergadert maandelijks op de eerste maandag van de maand. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten van commissies en werkgroepen, en activiteiten voor leden en/of belangstellenden waarbij bestuursleden aanwezig zijn. Het afdelingsbestuur is faciliterend richting de fracties en leden van de afdeling D66 Rijk van Nijmegen.

De functies binnen het bestuur van D66 Rijk van Nijmegen zijn gespiegeld aan de functies binnen het landelijk bestuur van D66 en die van andere grote afdelingen. Met hen is regelmatig afstemming en contact. Als bestuurslid van een van de grote afdelingen van D66 vertegenwoordig je ook het bestuur in diverse regionale en landelijke afstemmingen met collega-bestuursleden.

Algemene informatie/procedure

Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en is eenmaal herbenoembaar. Het bestuur draagt een of meer kandidaten voor tijdens de eerstvolgende afdelingsvergadering (AAV) op 10 maart 2020.

Meer informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij

Geïnteresseerden leden die voorafgaand aan een eventuele kandidatuur meer informatie wensen kunnen contact zoeken met de voorzitter van het bestuur voor een persoonlijk gesprek over de functie.

Voorafgaand aan de AAV vindt een vertrouwelijk kennismakingsgesprek plaats met beide bestuursleden. In dit gesprek wordt nagegaan of de verwachtingen van de kandidaat passen bij hetgeen de vacante functie biedt.

Een kandidaat dient voor benoeming in het afdelingsbestuur voldaan te hebben aan de contributieplicht alsook meer dan zes maanden lid te zijn van D66. In bijzondere gevallen kan door het afdelingsbestuur dispensatie worden verleend ten aanzien van het laatste vereiste.

Sluitingstermijn

Belangstellenden worden verzocht om uiterlijk twee weken voor aanvang van de AAV, dus vóór 24 februari 2020, 23.59 uur, hun kandidatuur te mailen naar secretaris@d66rijkvannijmegen.nl, inclusief een korte motivatie, CV en foto o.v.v. “Kandidatuur bestuurslid Campagne en Communicatie”.

Het kandidaatstellingsformulier vindt u hier.