Steun ons en help Nederland vooruit

Werk- en projectgroepen

D66 Rijk van Nijmegen vindt het belangrijk dat de leden inhoudelijk betrokken worden bij  politieke thema’s die voor de partij, de stad en de regio van belang zijn.Er zijn daarom diverse werkgroepen in het leven geroepen die zeer uiteenlopende thema’s behandelen.

Werkgroepen hebben als doel een raadslid te ondersteunen op een bepaald thema. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het schrijven van opinieartikelen, het organiseren van themabijeenkomsten, het versterken van het inhoudelijke debat binnen D66 Rijk van Nijmegen en/of het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het volgende verkiezingsprogramma.

Binnen D66 Rijk van Nijmegen bestaan momenteel de volgende werk- en projectgroepen:

  • Werkgroep: Economie toerisme en regionale samenwerking (onderwerpen: werk en economie, inkomen en armoedebestrijding, regionale samenwerking, citymarketing en toerisme, binnenstad).
  • Werkgroep: Sport, stedelijke ontwikkeling en cultuurhistorie (onderwerpen: NEC, sport, dorpensingel, maatschappelijk vastgoed, stedelijke ontwikkeling, grondbeleid en cultuurhistorie)
  • Werkgroep: Duurzaamheid, wonen en mobiliteit (onderwerpen: Duurzaamheid, wonen, mobiliteit, openbare ruimte en dierenwelzijn)
  • Werkgroep: Zorg en welzijn, wijken en participatie (onderwerpen:  Zorg en welzijn, wijken en participatie)
  • Werkgroep: Onderwijs, diversiteit en cultuur (onderwerpen: burgerzaken, onderwijs, LHBTI, veiligheid, cultuur, maatschappelijk opvang)
  • Werkgroep: integratie en samenwerking in het Rijk van Nijmegen (onderwerpen: op welke gebieden kunnen de vijf fracties in Rijk van Nijmegen intensiever samenwerking, welke moties kunnen op meerdere plekken ingediend worden, hoe kunnen we elkaar verder helpen?

Naast deze werkgroepen hebben we ook twee projectgroepen:

  • De projectgroep college gaat de komende jaren relevante lezingen organiseren in het Rijk van Nijmegen.
  • De projectgroep diversiteit gaat zich bezighouden met de diversiteit binnen de afdeling

Heb je interesse in 1 van deze werk- of projectgroepen? Wil je een keer aansluiten bij een vergadering om te kijken of het iets voor jou is? Stuur dan een bericht naar ledenmanager@d66rijkvannijmegen.nl en die brengt je in contact met de betreffende werk- of projectgroep!

Laatst gewijzigd op 5 januari 2019