Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering

Dinsdag, 10 oktober 2017 in Nijmegen

Deze AAV vindt plaats op dinsdag 10 oktober 2017 vanaf 20.00u in De Villa, Oranjesingel 42 in Nijmegen. U bent welkom vanaf 19.45u, een kopje koffie of thee staat klaar. Op deze vergadering zult u ...

Deze AAV vindt plaats op dinsdag 10 oktober 2017 vanaf 20.00u in De Villa, Oranjesingel 42 in Nijmegen. U bent welkom vanaf 19.45u, een kopje koffie of thee staat klaar.

Op deze vergadering zult u volledig worden bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Verder wordt de begroting van 2018 gepresenteerd en staat het verkiezen een nieuwe voorzitter van het afdelingsbestuur op de agenda. Tot slot zullen de lijsttrekkers van D66 Rijk van Nijmegen zich presenteren.

Agenda AAV

Hieronder volgt de volledige agenda met de bijbehorende stukken:

1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststellen verslag vorige AAV (21-03-2017)
3. Mededelingen

4. Update voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 2018
5. Voorstel afzien van afdracht Landelijk Bestuur 2018*

6. Presentatie en vaststelling begroting 2018**

7. Opdracht Permanente Kascommissie: controle jaarrekening 2017

8. Dispensatie bestuurstermijn politiek secretaris (voor een periode van max. zes maanden)

9. Verkiezing penningmeester afdelingsbestuur***

10. Verkiezing voorzitter afdelingsbestuur****

pauze

11. Besluit verhoging aantal lijstduwers Berg en Dal, Beuningen, Heumen en Wijchen*****

12. Presentatie lijsttrekkers D66 Rijk van Nijmegen gemeenteraadsverkiezingen 2018
13. Overzicht aankomende activiteiten

14. Rondvraag en sluiting

*, ** De voor deze punten benodigde stukken zijn meegestuurd met de uitnodiging voor de AAV, mocht u deze niet hebben ontvangen en deze stukken toch in willen zien stuur dan een bericht naar secretaris@d66rijkvannijmegen.nl.

*** Er hebben zich naast de huidige penningmeester geen andere kandidaten gemeld voor de functie penningmeester van het afdelingsbestuur. De huidige penningmeester Olaf Michielse is herverkiesbaar en heeft aangegeven een nieuwe termijn te ambiëren voor een duur van anderhalf jaar.

**** Er zijn drie kandidaten voor de functie van voorzitter van het afdelingsbestuur. Dit zijn Bob Klaver, Harry Crijns en Sjoerd van Gils.

***** De voor dit punt benodigde stukken zijn meegestuurd met de uitnodiging voor de AAV, mocht u deze niet hebben ontvangen en deze stukken toch in willen zien stuur dan een bericht naar secretaris@d66rijkvannijmegen.nl

We zien u graag op 10 oktober 2017 bij de AAV! Mocht u nog vragen hebben, stuur dan een bericht naar secretaris@d66rijkvannijmegen.nl.

10 oktober

20:00