Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering (AAV)

Dinsdag, 9 april 2019 in Nijmegen

Hierbij nodig ik je graag uit voor de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Rijk van Nijmegen. Deze AAV vindt plaats op dinsdag 9 april 2019 vanaf 20.00u in de Raadzaal van Kasteel Wijchen, Kasteellaan 9 ...

Hierbij nodig ik je graag uit voor de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Rijk van Nijmegen. Deze AAV vindt plaats op dinsdag 9 april 2019 vanaf 20.00u in de Raadzaal van Kasteel Wijchen, Kasteellaan 9 te Wijchen. Je bent van harte welkom vanaf 19.45u, een kopje koffie of thee staat klaar.

Tijdens deze Algemene Afdelingsvergadering zullen we onder meer terugkijken op het resultaat van de verkiezingen voor de Provinciale Staten, zal de jaarrekening van 2018 worden behandeld en kiezen we een nieuwe penningmeester van het afdelingsbestuur.

Agenda AAV

Hieronder de volledige agenda met de bijbehorende stukken:

1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststellen verslag vorige AAV (22-01-2019)
3. Mededelingen
4. Toelichting uitslag verkiezingen PS2019 door Michiel Scheffer
5. Presentatie financieel jaarverslag 2018
6. Verslag Kascommissie over jaarverslag 2018
7. Decharge Penningmeester en bestuur voor financieel jaar 2018
8. Verkiezing Penningmeester afdelingsbestuur*

pauze

9. Uitslag verkiezingen
10. Toelichting opleidingsmodules D66 Rijk van Nijmegen
11. Overzicht aankomende activiteiten
12. Rondvraag en sluiting

*Betty de Vries heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van penningmeester in het Afdelingsbestuur.

Na afloop van de AAV is er de gelegenheid om de avond af te sluiten met een drankje bij cafe Anneke, Kasteellaan 2.

Mocht je nog vragen hebben stuur dan een bericht naar secretaris@d66rijkvannijmegen.nl. Graag tot ziens op 9 april 2019!

.

9 april

20:00 uur