Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering (AAV)

Dinsdag, 22 mei 2018 in Nijmegen

Tijdens deze vergadering zullen een aantal nieuwe bestuursleden voor het Afdelingsbestuur worden gekozen. Verder wordt de resultaatbegroting van de campagne van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de aangepaste begroting voor 2018 gepresenteerd en zullen we ...

Tijdens deze vergadering zullen een aantal nieuwe bestuursleden voor het Afdelingsbestuur worden gekozen. Verder wordt de resultaatbegroting van de campagne van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de aangepaste begroting voor 2018 gepresenteerd en zullen we onder meer terugblikken op de gemeenteraadsverkiezingen. Tot slot zal het afdelingsbestuur haar strategie voor de komende jaren presenteren.

Agenda AAV

Hieronder de volledige agenda met de bijbehorende stukken:

1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststellen verslag vorige AAV (06-03-2018)
3. Mededelingen
4. Terugblik Gemeenteraadsverkiezingen 2018
5. Presentatie resultaatbegroting GR2018*
6. Aangepaste begroting 2018**
7. Verkiezing Ledenmanager afdelingsbestuur***
8. Verkiezing Bestuurslid Campagne & Communicatie afdelingsbestuur****
9. Verkiezing Politiek Secretaris afdelingsbestuur*****

 Pauze

10. Uitslag verkiezingen
11. Presentatie strategie Afdelingsbestuur******
12. Overzicht aankomende activiteiten
13. Rondvraag en sluiting

* De voor dit punt benodigde stukken zijn de resultaatbegroting GR2018 en de toelichting.

** De voor dit punt benodigde stukken zijn de aangepaste begroting 2018 en de toelichting.

*** Inge Rouhof is herverkiesbaar voor de functie van Ledenmanager in het afdelingsbestuur.

**** Peter Oortmann heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van bestuurslid Campagne & Communicatie in het afdelingsbestuur.

***** Maarten Besemer heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van Politiek Secretaris in het afdelingsbestuur.

******Het strategiedocument vindt u hier.

Mocht u nog vragen hebben, stuur dan een bericht naar secretaris@d66rijkvannijmegen.nl. Graag tot ziens op 22 mei 2018!

22 mei

20:00 uur

De Villa
Oranjesingel 42
Nijmegen