Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering (AAV)

Dinsdag, 6 maart 2018

Graag nodigen we u uit voor de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Rijk van Nijmegen. Deze AAV vindt plaats op dinsdag 6 maart 2018 vanaf 20.00u in Dorpshuis de Kloosterhof, Kapittelweg 7 in Weurt. Er ...

Graag nodigen we u uit voor de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Rijk van Nijmegen. Deze AAV vindt plaats op dinsdag 6 maart 2018 vanaf 20.00u in Dorpshuis de Kloosterhof, Kapittelweg 7 in Weurt. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid aanwezig. U bent welkom vanaf 19.45u, een kopje koffie of thee staat klaar.

Tijdens deze vergadering zult u volledig worden bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Samen kijken we hoe de campagne ervoor staat en hoe de afdeling de periode direct na 21 maart heeft ingericht. Tot slot zal de jaarrekening van 2017 worden behandeld.

Agenda AAV

Hieronder de volledige agenda met de bijbehorende stukken:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Vaststellen verslag vorige AAV (12-12-2017)

3. Mededelingen

4. Presentatie financieel jaarverslag 2017*

5. Verslag Kascommissie over jaarverslag 2017**

6. Decharge penningmeester en bestuur voor financieel jaar 2017

7. De weg naar en na 21 maart 2018

8. Overzicht aankomende activiteiten

9. Rondvraag en sluiting

* De voor dit punt benodigde stukken zijn de Begroting en Resultaat 2017, Balans 31 dec 2017, de meerjarenbegroting en de toelichting van de penningmeester.

** Het verslag van de Kascommissie is hier te vinden.

We zien u graag op 6 maart 2018 bij de AAV! Mocht u nog vragen hebben, stuur dan een bericht naar secretaris@d66rijkvannijmegen.nl.

6 maart

20:00 uur