Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering (AAV)

Dinsdag, 13 november 2018 in Nijmegen

Hierbij nodig ik je graag uit voor de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Rijk van Nijmegen. Deze AAV vindt plaats op dinsdag 13 november 2018 vanaf 20.00u in De Yellow Room in de Lindenberg, Ridderstraat ...

Hierbij nodig ik je graag uit voor de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Rijk van Nijmegen. Deze AAV vindt plaats op dinsdag 13 november 2018 vanaf 20.00u in De Yellow Room in de Lindenberg, Ridderstraat 23 in Nijmegen. Je bent van harte welkom vanaf 19.45u, een kopje koffie of thee staat klaar.

Tijdens deze AAV bespreken we onder meer het rapport van de Evaluatiecommissie Gemeenteraadsverkiezingen 2018 van onze afdeling, zal de begroting voor 2019 worden gepresenteerd en nemen we afscheid van onze afdelingsvoorzitter, Sjoerd van Gils.

 

Agenda AAV

Hieronder de volledige agenda, de bijbehorende stukken heeft u per mail ontvangen.

1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststellen verslag vorige AAV (22-05-2018)
3. Mededelingen
4. Verslag evaluatiecommissie GR2018
5. Voorstel continuering afzien jaarlijkse afdracht Landelijk Bestuur 2019
6. Presentatie en vaststelling begroting 2019
7. Opdracht permanente kascommissie: Controle jaarrekening 2018
8. Verslag strategie 2018 en presentatie strategie 2019 afdelingsbestuur
9. Behandeling voorstel tot instellen van een vertrouwenspersoon binnen onze afdeling
10. Stemming voorstel instellen vertrouwenspersoon
11. Aftreden voorzitter D66 Rijk van Nijmegen
12. Overzicht aankomende activiteiten
13. Rondvraag en sluiting

13 november

20:00 uur

Yellow Room De Lindenberg
Ridderstraat 23
Nijmegen