Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Schrijfdag amendementen en moties

Zaterdag, 29 februari 2020 in Nijmegen

Zaterdag 18 april houdt D66 haar landelijke voorjaarscongres. Als afdeling kunnen wij zelfstandig amendementen op congresvoorstellen indienen en ook moties aan het congres voorleggen. Op zaterdag 29 februari gaan wij deze amendementen en moties voorbereiden ...

Zaterdag 18 april houdt D66 haar landelijke voorjaarscongres. Als afdeling kunnen wij zelfstandig amendementen op congresvoorstellen indienen en ook moties aan het congres voorleggen. Op zaterdag 29 februari gaan wij deze amendementen en moties voorbereiden en concreet formuleren. Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van 10 maart 2020 wordt er over deze amendementen en moties gestemd. Ze moeten namelijk wel door de AAV aangenomen worden om bij het landelijk congres ingediend te worden.

Zodra de concrete congresvoorstellen bekend zijn zullen onze leden opgeroepen worden om aan deze “schrijfdag” deel te nemen.

29 februari

10.00 uur

Wijkcentrum 't Hert
Thijmstraat 40
Nijmegen