Steun ons en help Nederland vooruit

Hans Driessen is sinds oktober 2019 secretaris van het afdelingsbestuur.

Als secretaris van raadscommissies en als gemeentesecretaris heb ik gemerkt dat procedures en voorstellen helder moeten zijn. En wel zodanig dat de eerste keer alles goed is. Dat helpt om discussies op de inhoud te concentreren. D66 wil immers vooral inhoudelijke discussies voeren en van daar uit duidelijke keuzes maken. Als afdelingssecretaris werk ik daar graag aan mee.