Steun ons en help Nederland vooruit

Sjoerd van Gils

Voorzitter

29 jaar

Nijmegen

Sjoerd is sinds oktober 2017 voorzitter van de onze afdeling. Hij begon als bestuurslid Opleiding en Talentontwikkeling en begeleidde in die rol de selectie van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Daarnaast was hij onder meer verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma van de afdeling en verschillende trainingen. Sjoerd is nu verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, de in- en externe relaties en het beleid van de afdeling. Sjoerd zet komende jaren in op duurzame ledengroei, een diverser ledenbestand, grotere betrokkenheid van leden bij politieke ideeën van D66 en een goed gevuld activiteitenprogramma. Sjoerd neemt op dit moment zitting in de landelijke evaluatiecommissie gemeenteraadsverkiezingen van D66 en daarnaast geeft hij internationaal trainingen namens de partij.

Sjoerd is 29 jaar oud en woont in Ubbergen samen met zijn partner. Hij is van huis uit jurist en werkt ook als zodanig bij de Rijksoverheid als interim professional.