Steun ons en help Nederland vooruit

Doneren

Met creativiteit komen we ver, en we zijn zuinig, maar zonder financiële middelen komen we niet zo ver als we willen. En we begrijpen dat niet iedereen de straat op kan of wil gaan.  Wilt u ons financieel bijstaan in het veranderen van het Rijk van Nijmegen en Nederland? Ondersteun dan de D66 campagne en doneer op NL75RABO0102419744 ten name van D66 Rijk van Nijmegen onder vermelding van ‘Donatie campagne’. Elk bedrag is welkom en wordt zeer op prijs gesteld. Ter illustratie hieronder een aantal voorbeelden wat we met uw donatie kunnen realiseren:

  • €66: Voor dit bedrag kunnen we genoeg flyers kopen om een wijk te flyeren
  • €100: Voor dit bedrag kunnen we een heel stadsdeel van flyers voorzien
  • €150: Voor dit bedrag kunnen we een advertentie kopen die getoond wordt voor aanvang van een bioscooopfilm
  • €500: Voor dit bedrag kunnen we in een aantal wijkbladen onze standpunten adverteren.

Uw donatie fiscaal aftrekbaar
D66 is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit betekent dat u uw contributie en donatie(s) aan D66 als gift kunt opvoeren bij uw belastingaangifte. U heeft optimaal belastingvoordeel als u D66 verschillende jaren achtereen via een notariële akte steunt. Op de website van D66 landelijk is meer informatie te vinden over de mogelijkheden en voorwaarden om uw donatie bij de belastingaangifte als gift op te voeren.

Giftenreglement D66 Rijk van Nijmegen
D66 Rijk van Nijmegen kent sinds 2013 een giftenreglement. Het giftenreglement is opgesteld in het kader van de Wet Financiering Politieke Partijen. Uw donatie wordt behandeld volgens dit reglement. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018