Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsbestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling, het ondersteunen van de fracties, het zorgdragen voor goeddraaiende campagnes en het stimuleren van debat met activiteiten zoals het D-café en ledenvergaderingen. Leden van het bestuur worden gekozen door de ledenvergadering. Het afdelingsbestuur bestaat per oktober 2019 uit de volgende personen:

Esther Dauphin

Esther Dauphin

Voorzitter

Han Demmers

Han Demmers

Penningmeester

Dov Ballak

Dov Ballak

Politiek secretaris

Henk Beerten

Henk Beerten

Interim-secretaris

Larissa Frank

Larissa Frank

Bestuurslid Opleiding en Talentontwikkeling

Inge Rouhof

Inge Rouhof

Ledenmanager