Steun ons en help Nederland vooruit

Werk-, en projectgroepen

D66 Rijk van Nijmegen vindt het belangrijk dat de leden inhoudelijk betrokken worden bij  politieke thema’s die voor de partij, de stad en de regio van belang zijn.Er zijn daarom diverse werkgroepen in het leven geroepen die zeer uiteenlopende thema’s behandelen.

Werkgroepen hebben als doel een raadslid te ondersteunen op een bepaald thema. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het schrijven van opinieartikelen, het organiseren van themabijeenkomsten, het versterken van het inhoudelijke debat binnen D66 Rijk van Nijmegen en/of het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het volgende verkiezingsprogramma.

Links in het submenu vindt je alle werk-, en projectgroepen die momenteel actief zijn binnen D66 Rijk van Nijmegen.

Heb je interesse in 1 van deze werk- of projectgroepen? Wil je een keer aansluiten bij een vergadering om te kijken of het iets voor jou is of heb je ze zelf een idee voor een nieuwe werkgroep? Stuur dan een bericht naar ledenmanager@d66rijkvannijmegen.nl en die brengt je in contact met de betreffende werk- of projectgroep!

Laatst gewijzigd op 9 juli 2018